Letni delovni načrt
Šolski sklad

Šolski sklad je organ šole, ki zbira dodatna finančna sredstva in jih namenja za nakup nadstandardne opreme, financira dejavnosti, ki niso sestavina obveznega izobraževalnega programa ter nudi finančno pomoč učencem iz socialno šibkih družin in nadarjenim učencem.

 Upravljanje sklada:

Sklad upravlja šestčlanski upravni odbor, ki ga je imenoval Svet zavoda.

Člani upravnega odbora so:

Predstavniki staršev:

 • Urška Kregar Cundrič, predsednca
 • Jožica Arh
 • Mitja Zupan
 • Tina Markun

Predstavniki šole:

 • Urška Repinc
 • Karmen Zupan
 • Mojca Odar

 

Dejavnosti šolskega sklada:

 • pomoč učencem iz socialno šibkih družin
 • financiranje dejavnosti, ki niso sestavina obveznega izobraževalnega programa se ne financirajo iz javnih sredstev
 • nakup nadstandardne opreme
 • pomoč nadarjenim učencem

Način zbiranja sredstev:

 • prostovoljni prispevki staršev in občanov
 • donacije podjetij
 • organizacije dobrodelnih prireditev
 • zbiralne akcije učencev

 

Prostovoljne prispevke lahko nakažete na šolski TRR št. SI 5601204- 6030644405,

s pripisom » za šolski sklad«. Za vse prispevke se vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo.

Starši lahko preko predstavnikov, ki so v Svetu staršev, podate predloge o načinu zbiranja in porabe sredstev Šolskega sklada.

Starši, ki ste v finančni stiski in želite zaprositi za pomoč za svojega otroka, izpolnite Vlogo za dodelitev sredstev iz Šolskega sklada, ki jo dobite tukaj


Pravila šolskega sklada

Učbeniški sklad

Šola ima sklad učbenikov, ki jih učenci potrebujejo pri pouku. Za vse učence je celoletna obrabnina učbenikov brezplačna.

 Za učbeniški sklad skrbi šolska knjižničarka Urška Repinc.

Pravilnik o oddajanju šolskih prostorov v najem
Dostopnost