MENTOR INTERESNA DEJAVNOST RAZRED
Jožica Kašca Bralno ustvarjalni krožek s FBZ 1.c
Sabina Jeklar Bralno ustvarjalni krožek s FBZ 2.c
Mojca Odar Bralno ustvarjalni krožek s FBZ 3.c
Nataša Korošec Bralno ustvarjalni krožek s FBZ 4.c
Sabina Jeklar Ustvarjalne urice 1.c, 2.c
Tjaša Tišov Planinski krožek 1.c, 2.c
Mojca Odar Planinski krožek 3.c, 4.c
Jožica Kašca Športna abeceda 1.-4.r
Mojca Odar Športna abeceda 1.-4.r
Marta Volf Trojer Otroški pevski zbor  1.-4.r
Mihela Odar Podmladek Rdečega križa 3.-4.r

 

Dostopnost