Prvi šolski dan so vsi učenci prejeli obrazec Prijava na šolsko prehrano. Ta prijava je dokument na osnovi katerega se bo mesečno zaračunavalo malice in kosila. Učenci, ki so na kosilo prijavljeni določene dni, naj te dni redno hodijo. Izjemoma pa se lahko odjavijo od kosila do 8.30 tekočega dne, in sicer tako, da starši odjavijo kosilo za določen dan ali za več dni skupaj po telefonu v tajništvo šole (tel. št. 577 00 00 ) ali na elektronski naslov šole os-bohinj@guest.arnes.si, lahko pa učenci sami odjavijo kosilo tudi ustno do 8.30 tekočega dne v tajništvo šole. Na enak način je v primeru odsotnosti učenca potrebno odjaviti tudi šolsko malico.
Če učenec ni prijavljen na šolsko kosilo, pa želi kositi v šoli samo izjemoma, se mora prijaviti najkasneje do 8.30 zjutraj v tajništvo šole.
Učenci naše šole imajo možnost dveh obrokov: malice in kosila.

Vodja prehrane je ga. Urška Beznik.

Cena

  • malice je 0,80 EUR,
  • kosilo  od 1. do 4. razreda je 2 EUR,
  • kosilo od 5. do 9. razreda je 2,20 EUR.

Pravila šolske prehrane na OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica – objavljeno 5. 3. 2015

Z dnem 15. 6. 2010 je začel veljati Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS, 43/2010). V skladu z njim smo oblikovali Pravila šolske prehrane na OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica.

Dostopnost