TRetješolci so zjutraj pregledovali knjige in revije Moj planet. Iskali so podatke o živalih in rastlinah v gozdu. Svoje ugotovitve so zapisali v obliki miselnega vzorca in predstavili zanimivosti sošolcem.

Po malici so se odpravili v gozd raziskovat. Ugotavljali so razlike med drevesi, iskali različne barve listov,  naredili odtise listov in izmerili debelino debla. Opazili so veverico in opazovali zeleno kobilico. Pri delu v skupini so uživali, si pomagali pri zapisovanju ugotovitev.

Marija Medja

Dostopnost