MENTOR INTERESNA DEJAVNOST RAZRED
Jožica Kašca Knjigobube 1. c, 2. c
Marija Medja Spretni prstki 3.c
Mojca Odar BraRač 4. c
Jožica Kašca Športna abeceda 1. c, 2. c
Mojca Odar Športna abeceda 3.c, 4.c
Ana Marija Sodja Planinski krožek 1.c, 2.c
Tjaša Tišov Planinski krožek 3.c, 4.c
Ula Svetina Angleški krožek 1. c
Ula Svetina Angleška bralna značka 4. c
Marta Volf Trojer Otroški pevski zbor  1.-4.r

 

Dostopnost