MENTOR INTERESNA DEJAVNOST RAZRED
Jožica Kašca Knjigobube 1. c
Marija Medja Spretni prstki 2.c, 3.c
Mojca Odar BraRač 4. c
Jožica Kašca Športna abeceda 1. c, 2. c
Mojca Odar Športna abeceda 3.c, 4.c
Ana Marija Sodja Planinski krožek 1.c, 2.c
Tjaša Tišov Planinski krožek 3.c, 4.c
Ula Svetina Angleška bralna značka 3.c, 4.c
Marta Volf Trojer Otroški pevski zbor 1.- 4.r
     

Celoten nabor interesnih dejavnosti matične in podružnične šole za šolsko leto 2023/24

Prijavnica – interesne dejavnosti

Dostopnost