Ime in priimek
učiteljice
poučevanje razrednik elektronski naslov pogovorne ure
Jožica Kašca vsi predmeti (razen TJA), JV, OPB 1.c jozica.kasca@osbohinj.si ponedeljek, 12.15 – 13.00
Ula Svetina  2. učiteljica v 1.c, TJA, JV, OPB   ula.svetina@osbohinj.si petek, 10.35 – 11.20
Marija Medja vsi predmeti (razen TJA) 2.c, 3.c marija.medja@osbohinj.si torek, 9.45 – 10.30
Mojca Odar vsi predmeti (razen TJA), JV, OPB 4.c mojca.odar@osbohinj.si ponedeljek, 9.45 – 10.30
Ana Marija Sodja 2. učiteljica v kombiniranem oddelku, JV, OPB   ana-marija.sodja@osbohinj.si sreda, 11.25 – 12.10
         

RAVNATELJICA: Mojca Rozman
Tel.: (04) 577 00 11; GSM 040 161 775
mojca.rozman@osbohinj.si


POMOČNICA RAVNATELJICE: Jana Komac
Tel.: (04) 577 00 14; GSM 040 161 776
jana.komac@osbohinj.si


VODJA PODRUŽNICE V SREDNJI VASI: Jožica Kašca
Tel.: (04) 577 00 32, GSM 041 444 310
jozica.kasca@osbohinj.si


TAJNIŠTVO: Mateja Kovačič (šola) in Monika Cvetek (vrtec)
Tel.: (04) 577 00 00, (04) 577 00 12
osbohinj@osbohinj.si


RAČUNOVODSTVO: Helena Markelj (šola) in Jerca Zupanc (vrtec)
Tel.: (04) 577 00 19
racunovodstvo@osbohinj.si


ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA: Karmen Zupan
Tel.: (04) 577 00 18; GSM: 041 439 755
karmen.zupan@osbohinj.si


ŠOLSKA KNJIŽNICA: Urška Repinc
Tel.: (04)577 0015
urska.repinc@osbohinj.si


VODJA PREHRANE: Maruša Cund
Tel.: 041 420 500
marusa.cund@osbohinj.si

Dostopnost