Ime in priimek
učiteljice
poučevanje razrednik elektronski naslov
Jožica Kašca vsi predmeti, razen TJA 1.c, 2. c jozica.kasca@osbohinj.si
Ula Svetina 

MAT in SLJ v 1.c, TJA, OPB

ula.svetina@osbohinj.si
Marija Medja vsi predmeti, razen TJA 3.c marija.medja@osbohinj.si
Mojca Odar vsi predmeti, razen TJA 4.c mojca.odar@osbohinj.si
Ana Marija Sodja JV, OPB ana-marija.sodja@osbohinj.si

RAVNATELJICA: Mojca Rozman
Tel.: (04) 577 00 11; GSM 040 161 775
mojca.rozman@osbohinj.si


POMOČNICA RAVNATELJICE: Jana Komac
Tel.: (04) 577 00 14; GSM 040 161 776
jana.komac@osbohinj.si


VODJA PODRUŽNICE V SREDNJI VASI: Jožica Kašca
Tel.: (04) 577 00 32
jozica.kasca@osbohinj.si


TAJNIŠTVO: Mateja Kovačič (šola) in Monika Cvetek (vrtec)
Tel.: (04) 577 00 00, (04) 577 00 12
osbohinj@osbohinj.si


RAČUNOVODSTVO: Helena Markelj (šola) in Jerca Zupanc (vrtec)
Tel.: (04) 577 00 19
racunovodstvo@osbohinj.si


ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA: Karmen Zupan
Tel.: (04) 577 00 18; GSM: 041 439 755
karmen.zupan@osbohinj.si


ŠOLSKA KNJIŽNICA: Urška Repinc
Tel.: (04)577 0015
urska.repinc@osbohinj.si


VODJA PREHRANE: Urška Beznik
Tel.: 041 420 500
urska.beznik@osbohinj.si

Dostopnost