Varovanje Zemlje je ključno za ohranjanje našega planeta in prihodnosti vseh nas. Z ozaveščanjem o posledicah globalnega segrevanja ter s skupnimi prizadevanji za čistejše okolje lahko vsak od nas prispeva k bolj zdravemu in trajnostnemu planetu. V ponedeljek, 22. aprila, smo tako z učenci obeležili dan Zemlje. Najprej smo se pogovorili o onesnaževanju in skrbi za naš planet. Nato smo s čistilno akcijo aktivno poskrbeli za čisto okolico šole. Na koncu pa so sledile še ustvarjalne delavnice. 

Ula Svetina

Dostopnost