Letošnji tradicionalni slovenski zajtrk smo na naši šoli obeležili v šoli, nekateri učenci pa so bili zaradi dodeljenih karanten, ponovno doma. Prav vse smo osveščali, da je zajtrk dobra naložba v naše zdravje. V šoli smo si za  tradicionalni zajtrk privoščili:

  • kruh, ki so ga spekle pridne roke bohinjke Marije,
  • maslo, ki je bilo proizvedeno iz mleka bohinjskih krav in je bilo narejeno v Sirarni v Srednji vasi,
  • med bohinjskega čebelarja, ki so ga z veliko truda nabirale čebelice po Bohinju, saj jim letošnje vreme ni bilo naklonjeno,
  • sveže pomolženo ekološko mleko iz kmetije Pr Tonejovc
  • in Matijevčeva jabolka

Tisti, ki so bili doma, so si zajtrk iz enakih živil pripravili sami. Na ta način smo izrazili spoštovanje do dela kmetov, predelovalcev in čebelarjev, hkrati pa skrbimo za čisto in zdravo okolje in ohranjamo podeželje.  Utrinke si lahko ogledate na naši spletni strani.

Z Dnevom slovenske hrane, pri nas na šoli pa kar s tednom slovenskih, domačih, kmečkih  jedi, pa smo poudarjali pomen hrane, ki je pridelana in predelana v Sloveniji. Zato smo imeli v tem tednu na jedilniku: kislo repo, joto, »tenstan« krompir, pa čežano, štruklje, bohinjski planšarski sir, žgance, zasko, klobaso in še kaj. Ugotovili smo, da je domača hrana zaupanja vredna.

Na šoli se celo leto trudimo, da preko dnevov dejavnosti, strokovnih didaktičnih gradiv, predstavitev, videoposnetkov, predavanj in drugih dejavnosti, osveščamo učence kako pomembno je kaj, kdaj in koliko pojemo in kako zelo nam je Zemlja hvaležna, če uživamo hrano, ki je  pridobljena v naši bližini.

Vodja prehrane Urška Beznik

Dostopnost